Skip to content

Aanspreekpunt Integriteit

Waarom een Club-API?

Grensoverschrijdend gedrag kent geen plaats in de voetbalwereld. Toch gebeurt het nog te vaak dat spelers, scheidsrechters of andere clubmedewerkers hier het slachtoffer van worden. De rol van de club-API is cruciaal bij de eerste opvang van slachtoffers of bij het tijdig tussenkomen in conflictsituaties. De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon stelt de club in staat om tijdig en correct op te treden wanneer er signalen van problematisch gedrag opduiken en om de integriteit van iedere speler, coach, ouder of clubmedewerker te bewaren.

Voetbal Vlaanderen streeft er naar dat tegen eind 2024 in elke club met een jeugdwerking een Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit aan het werk is.

Het API bij KFC Horendonk is Eddy Luyckx.